VESTERBROBASEN

Velkommen til Vesterbrobasen - Vesterbros nye bydelsportal. 

Brug siden til at finde ud af hvad der sker på Vesterbro - opret arrangementer og debatter og find oplysninger om lokale foreninger og bestyrelser. Alle foreninger, institutioner, netværk og bestyrelser i bydelen kan oprette sig i bjælken øverst.

Søg efter forening, institution eller projekt på Vesterbro


Find arrangementer på Vesterbro

Foreninger, projekter og institutioner
Sorter listen efter:

Kategori:


Underkategori:

 
Vesterbro Ny Skole
Skolens indsatsområder Skolens pædagogiske profil: Det tematiserede skoleforløb. Vision for det tematiserede skoleforløb På Vesterbro Ny skole oplever man et alsidigt skoleforløb rig på oplevelser og udtryksformer. Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige erkende- og arbejdsformer. Der arbejdes med forskellig indlæringstilgange, så erkendelsen sker både med hjerne og hjerte Principper for det tematiserede skoleforløb. Skolehverdagen veksler mellem undervisning i klasselokalet og inddragelse af naturen Fællesskabet fremmes ved fagligt og socialt samarbejde på tværs af klasser og årgange Eleverne oplever kreativt focus i alle fag Eleverne arbejder med kreative udtryksformer og tværfaglige problemstillinger i fagene. Projektarbejdsformen understøtter elevernes evne til formidling af et produkt I et inspirerende ungdomsmiljø udvikler eleverne faglige og sociale kompetencer, der kvalificerer til ungdomsuddannelserne og et sundt ungdomsliv Undervisningen er tværfaglig, undersøgende og eksperimenterende Mål for det tematiserede skoleforløb. På Vesterbro Ny Skole oplever eleverne en undervisning, der udvikler nysgerrighed, videbegærlighed og lyst til at lære. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af en anerkendende tilgang og et mangfoldigt intelligensbegreb Elevernes læring styrkes ved at alle sanser inddrages i undervisningen og den praktisk/musiske dimension fylder i alle fag.. Handleplan for Den grønne indskoling. 2. og 3. klaserne er "udeklasser 1. klasserne har udeskole mindst 6 dage. 0.klasse og 1.klasse er på ture til økobasen med bustransport, Indskolingsteamets team-årsplan har focus på det grønne. Den indeholder en plan for, hvad teamet gør fælles i forhold til det grønne og en aktivitetsplan for de aktiviteter, der skal være i klasserne eller fælles. Teamet har hver måned en grøn aktivitetsdag. Teamet har en årlig grøn emneuge Handleplan for Det kreative mellemtrin Hver årgang har sin særlige store event. 4. Klassetrin : Kunstudstilling. Billedkust er det bærende fag. Håndarbejde (billedtæpper) Billedskolen tilknyttes 5. Klassetrin: Forårskoncert. Musik er det bærende fag Andre fag inddrages: Dansk (digte), Idræt (dans), Håndarbejde (catwalk med rekvisitter(prodiktioner som hatte, tasker m.v.)Billedkunst (kreative baggrunde, powerpoint, medier mv), Sløjd (udstilling af produkter). Musikskolen tilknyttes. 6. klassetrin: Teaterprojekt. Alle fag indgår. Der arbejdes med fleksible skemaer. Teaterbutikken tilknyttes. Handleplan for faglig udskoling Faglighed: Der arbejdes fagopdelt med boglige materialer I fagene fysik/kemi, biologi og geografi satses på en tværfaglig undersøgende og eksperimentel tilgang i kombination med den teoretiske læring En samlet narurfagsdag for 7. Og 8. klassetrin En årlig naturfagsuge på tværs af trin/klasser Projektarbejde, tværfaglighed og kreativitet. Som forberedelse af projektopgaven ii 9. klasse, arbejdes der projektorienteret i fagene. På hvert trin er der mindst 2 ugers tværfagligt projektarbejde, hvor eleverne arbejder på tværs af klasser Ansvarlighed, inddragelse og demokrati. Månedlig fællessamling, hvor elevrådet har taletid. Fælles arrangementer for alle (Motionsdag) Relationer. Elever i 7. klasse uddannes som elevmæglere 8. og 9. klasserne byder 7. klasserne velkomne i udskolingen ved et fælles arrangement Eventuelle særlige undervisningstilbud Særlige ressoucepersoner tilkyttet skolen: Akt-vejleder og konfliktmægler Læsevejleder Reading Recovery Matematikvejleder Evalueringsvejleder It-vejleder Læringscenter Sprogcenter Specialcenter Go-activekoordinator Skolens eksterne samarbejdspartnere U og U-vejledere (10 kl: Maria Jorsal og Lone Mølholm - 7-9 kl. Hannah Silberbrandt) Sundhedsplejeske (Sanne Birkekjær og Annemette Mørup Schmidt) Skolelæge Tale/hørelærer (Gitte Meier) Skolesocialrådgiver (Joan Ouazzani)
Skoleområdet
Folkeskoler
123