VESTERBROBASEN

Velkommen til Vesterbrobasen - Vesterbros nye bydelsportal. 

Brug siden til at finde ud af hvad der sker på Vesterbro - opret arrangementer og debatter og find oplysninger om lokale foreninger og bestyrelser. Alle foreninger, institutioner, netværk og bestyrelser i bydelen kan oprette sig i bjælken øverst.

Søg efter forening, institution eller projekt på Vesterbro


Find arrangementer på Vesterbro

OPRET FORENING, INSTITUTION, BESTYRELSE, m.v

 

Her kan du oprette din forening, institution, dit netværk eller dit projekt.

Udfyld formularen og tryk "opret" nederst på siden. Nederst i registreringen kan du invitere andre brugere til foreningens profil.

Det skal understreges, at det KUN er tilladt at oprette profil i eget navn med egne kontaktoplysninger. Du modtager en bekræftende mail med de indtastede oplysninger og foreningen/projektet bliver synligt, når Lokaludvalget har godkendt oprettelsen.
 

Kategori:

Vælg den overkategori, som din forening, institution eller dit projekt tilhører.  

Subkategori

Vælg den underkategori, som din forening, institution eller dit projekt tilhører.  

Logo/Billede:

Adresse:

Vejnavn, husnummer, sal, th/tv/mf.  

Postnummer:

Fire cifre. fx 2720.  

By:

Angiv byen, f.eks. København N  

Telefon:

Otte cifre - f.eks. 3819 0860
Brugerinformation

Navn:

Dit navn  

Status:

 

Vilkår:

Samtykkeerklæring for brugere af http://www.Vesterbrobasen.dk 

Adgang til markerede oplysninger:
· Brugeren vælger selv, hvilke kontaktoplysninger andre skal have adgang til. De kontaktoplysninger, som brugeren har markeret, vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Det vil sige at alle vil kunne se dem. Disse konktaktoplysninger og offentliggørelsen af dem, kan til enhver tid ændres af brugeren.

· Alle konktaktoplysninger, også de ikke-offentliggjorte, vil være tilgængelige for lokaludvalgets sekretariat, der vil behandle dem fortroligt. Lokaludvalgets sekretær er dataansvarlig i medfør af persondatalovens § 3, nr. 4.


Formål og aktører:
· Oplysninger om foreninger og kontaktoplysninger skal bruges af lokaludvalgets sekretariat som værktøj til at få overblik over bydelens aktive og til at skabe målrettet dialog med foreninger og institutioner i høringssager og andre sager af særlig relevans for bydelen. De vil også blive brugt til generelt at skabe overblik over foreningslivet og til eventuelt at finde samarbejdspartnere til lokaludvalgets projekter. Lokaludvalgets sekretariat vil derfor i nogle sager tage direkte kontakt til brugerne via de oplyste konktaktoplysninger.

Beskedfunktionen:
· Brugere med login og lokaludvalgets sekretariat vil kunne sende beskeder til andre brugere/konktaktpersoner via det interne beskedsystem. Dette udløser en mail til modtageren, hvor beskeden vil være synlig. Beskedfunktion til emailadressen kan når som helst frameldes af brugeren.

Brug af login/hindring af uvedkommendes adgang:
· Ved hjælp af adgangslogin, kan brugeren oprette og redigere sine og sin forenings kontaktoplysninger. Desuden giver login mulighed for at sende en besked, jf. ovenstående, til andre brugere. Login-funktionen giver ikke brugeren adgang til at se andre oplysninger om øvrige tilmeldte til databasen, end dem som de øvrige brugere ved markering på tilmeldingsblanketten har accepteret videregivelse af. Det er brugerens eget ansvar at holde oplysninger om foreningen eller institutionen opdateret.

Sletning af oplysninger:
· Lokaludvalgets sekretariat har som databehandler, jf. Persondatalovens § 3, nr. 5, den overordnede redigeringsret af databasen. Sekretariatet kan og vil slette og opdatere indholdet på hjemmesiden, hvis sekretariatet bliver bekendt med at oplysninger er ukorrekte, fx at en forening ikke længere eksisterer eller, hvis sekretariatet bliver bekendt med upassende og/eller anstødende sprogbrug. Efter persondatalovens § 35 stk. 1, har brugeren til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af oplysningerne i databasen. Brugeren kan endvidere i medfør af persondatalovens § 37, stk. 1, kræve at lokaludvalgets sekretær som dataansvarlig sletter urigtige eller vildledende oplysninger fra databasen.
 
· Upassende og/eller anstødende sprogbrug og misbrug af hjemmesiden f.eks. i form af videresendelse af spam via beskedfunktionen kan medføre lukning af brugerkonto.

· Som bruger opfordres du til at melde det til sekretariatet, hvis du oplever misbrug af hjemmesiden, fx i form af spam i det interne beskedsystem
 
· Brugere kan selv sætte en udløbsdato for foreningen, hvis den ikke længere skal vises på siden.

· Login er personligt og må ikke benyttes af andre end brugeren.

 
INVITER ANDRE BRUGERE

Navn:

Email:

Inviterede Brugere: